Leernetwerk ‘Montessori en Burgerschap (VO)’ 2024-2025

20 september - 13 juni 2024
  • Duur 15:00 - 17:00
  • Organisator Saxion Hogeschool

Montessori en Burgerschap

Burgerschap is een speerpunt in de visie van Maria Montessori. Zij geloofde in een harmonieuze, vredige samenleving door het anders onderwijzen van kinderen. Toch hebben de wettelijke eisen en het inspectietoezicht op burgerschapsonderwijs ook binnen het montessorionderwijs gezorgd voor hernieuwde aandacht voor dit thema.

Om met burgerschap in de scholen aan de slag te gaan op basis van Montessori’s denken, is geen eenvoudige opgave. Het gaat namelijk om het betekenisvol verbinden van het heden en verleden, Montessori’s denken, en het op basis hiervan doordacht invulling geven aan hedendaags burgerschapsonderwijs. Dit vraagt een diepe en doorgaande dialoog over burgerschapsonderwijs in montessorischolen. Waar willen wij als leraar, school en als vereniging in deze tijd voor staan en in de traditie van Maria Montessori voor gaan? Welke visie op burgerschap past daarbij? Hoe is deze visie nu al in scholen opgetekend? En hoe wordt het onderwijsaanbod ingevuld, gevolgd en verbeterd?

Leernetwerk

In het leernetwerk ‘Montessori en Burgerschap’ staat het uitwisselen en zichtbaar maken van verschillende uitwerkingsvormen van burgerschapsonderwijs in montessorischolen centraal. Het streven van het leernetwerk is om scholen te voorzien van goede voorbeelden, in lijn met de wettelijke kaders en de ontwerpprincipes zoals beschreven in de publicatie Montessori en burgerschapsonderwijs. Het leernetwerk zal gezamenlijk in kaart brengen, delen, bediscussiëren en met en van elkaar leren over burgerschapsonderwijs in montessorischolen. Aan de hand van case-studies brengen we de montessori praktijk in beeld.

Doelgroep

Onderwijsprofessionals van PO- en VO-montessorischolen

Opzet van het leernetwerk

We streven naar twee subnetwerken, één voor PO (max. 16 deelnemers) en één voor VO (max. 16 deelnemers). We starten en eindigen met een bijeenkomst bij Saxion Deventer met alle deelnemers. Voor de subnetwerken zullen tussen de start- en eindbijeenkomst vijf bijeenkomsten plaatsvinden. Deze vijf bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij Saxion Deventer, maar in overleg met de deelnemers kan dit ook op de scholen of online. In deze bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen centraal:

  1. de relatie tussen visie op burgerschapsonderwijs en onderwijsaanbod,
  2. het inventariseren en uitwisselen van voorbeeldige burgerschapspraktijken in montessorischolen, en
  3. beleid omtrent leerlijnen en evaluatie.

Tussen de bijeenkomsten door zullen de deelnemers aan de slag gaan met het zichtbaar maken en ontwikkelen van voorbeeldige praktijken.

Praktische zaken VO

(Let op: voor PO-scholen vind je alle informatie en aanmeldlink op deze pagina>>)

Data

Vrijdag- en dinsdagmiddagen van 15.00-17.00

2024:    20/9,   15/10,   19/11

2025:     4/2,   11/3,   8/4,   13/6

Plaats

De eerste en laatste bijeenkomst zijn bij Saxion Deventer. De locatie (online/offline/Saxion/een school) van de overige bijeenkomsten is in overleg.

Tijdsinvestering

7 bijeenkomsten van 2 uur + 20 à 35 uur voorbereidingen/feedback geven op producten.

Sluitingsdatum aanmelding

5 juli 2024 of eerder als het aantal van 16 deelnemers bereikt is.

Aanvullende informatie

Wil je deelnemen aan het leernetwerk? Vraag ook een van je collega’s! De voorkeur gaat uit naar een leernetwerk waarin van iedere deelnemende school twee onderwijsprofessionals meedoen.

Het leernetwerk wordt begeleid door Jaap de Brouwer (j.debrouwer@saxion.nl) en Lida Klaver (l.t.klaver@saxion.nl). Zij zijn beiden onderzoekers bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool. Jaap de Brouwer is ervaren als montessorileraar, -opleider, en -onderzoeker en Lida specialiseert zich in burgerschapsonderwijs.

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap en de Nederlandse Montessori Vereniging aangeboden door het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs van Saxion Hogeschool.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*