Leernetwerk ‘Ontwikkelen werkwijze kwalitatief evalueren Burgerschap in het vo’ 2024-2025

11 september - 30 april 2024
  • Duur 00:00 - 00:00
  • Organisator CVO Rotterdam e.o.

Waarom het leernetwerk ‘Ontwikkelen werkwijze kwalitatief evalueren Burgerschap in het vo’?

Meer dan 50% van de scholen in het voortgezet onderwijs krijgt vanuit de Inspectie een herstelopdracht op het burgerschapsonderwijs. Hieruit blijkt dat het een uitdaging is om het burgerschapsonderwijs doelgericht en samenhangend vorm te geven en het ook (nog) af te stemmen op de leerlingenpopulatie.

Het is ook lastig… Hoe weet je welke burgerschapsactiviteiten een bijdrage leveren aan de burgerschapsdoelen? Hoe kun je een betere koppeling maken tussen je leerlingenpopulatie en je burgerschapsdoelen? En hoe houd je binnen het burgerschapsaanbod en uitwerking rekening met heikele thema’s die gevoelig liggen bij bepaalde groepen leerlingen? Sterker nog; wat vinden onze leerlingen van het burgerschapsonderwijs en hoe nemen we deze input mee in het bijstellen van doelen en aanbod voor het volgend schooljaar?

Doelgroep

Burgerschapscoördinatoren en burgerschapsdocenten binnen het voortgezet onderwijs

Doel leernetwerk

Gezien bovenstaande uitdagingen willen we in dit leernetwerk een werkwijze ontwikkelen om burgerschapsonderwijs op een laagdrempelige en interactieve manier te evalueren zodat burgerschapsbeleid kan worden bijgesteld. We willen geen kwantitatieve ‘meettool’ maken, maar een werkwijze ontwikkelen die kwalitatieve informatie oplevert en het onderlinge gesprek stimuleert. Bijvoorbeeld door dialoogvormen tussen burgerschapscoördinatoren en leerlingen en docenten. Op deze manier draagt de werkwijze ook bij aan het doel: participatie en burgerschap binnen de school.

De deelnemers van het leernetwerk buigen zich over de vraag hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment gemeten en geëvalueerd wordt. We onderzoeken vervolgens met elkaar hoe docenten, leerlingen en ouders betrokken kunnen worden bij gesprekken over het burgerschapsaanbod en -onderwijs. De bevindingen verwerken we in een werkwijze die scholen in het voortgezet onderwijs in staat stellen om hun burgerschapsonderwijs en -beleid op een leuke, democratische en interactieve manier te evalueren en bij te stellen. Het moet erin resulteren dat je als schoolleider of burgerschapscoördinator een logischere koppeling kan maken tussen de schoolvisie, de populatie, en de burgerschapsdoelen. Hierdoor wordt het burgerschapsonderwijs passender en effectiever voor onze leerlingen en collega’s. Deelnemers leren dus welke evaluatiemethoden er momenteel zijn, hoe dialogen ingezet kunnen worden als evaluatievorm en hoe we deze kennis omzetten in een praktisch bruikbare handreiking.

Praktische zaken

Data

Eerste bijeenkomst (kick-off): woensdag 11 september, 13.00 – 16.00 uur.
De vervolgmomenten worden afgestemd tijdens de kick-off.
De maanden waarin we bijeenkomen zijn: september, oktober, november 2024 en januari en maart 2025. We willen in april 2025 afronden.

Locatie

Henegouwerplein 14, 3000 CD Rotterdam

Tijdsinvestering

Totaal: +/- 50 uur

Maximaal aantal deelnemers

12

Sluitingsdatum aanmelding

Het netwerk is inmiddels vol; aanmelden is niet meer mogelijk.

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap aangeboden door CVO Rotterdam e.o.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*