Leernetwerk ‘Stappenplan ontwikkeling meetinstrument Burgerschap voor VSO ZML-scholen’ 2024-2025

18 september - 30 mei 2024
 • Duur 00:00 - 00:00
 • Organisator Beekdal VSO, VSO Heuvelrug, Aventurijn, Zevenster en VSO Mozarthof

Meetinstrument Burgerschap voor VSO ZML-scholen

In het ZML-onderwijs zijn vaak geen standaard meetinstrumenten geschikt. Voor de ZML-populatie is geen geschikt instrument voor het meten van het burgerschapsonderwijs op de markt. En als dat er al wel zou zijn, is een meetinstrument vaak maar voor een deel van de populatie geschikt.

Wij willen met elkaar een stappenplan ontwikkelen om als ZML-school zelf geschikte meetinstrumenten te maken of te bepalen voor je leerlingpopulatie, die passen binnen je visie en burgerschapsonderwijs.

Doelgroep

ZML-scholen, VSO. De doelgroep zijn de mensen die het burgerschapsonderwijs implementeren op school. Dit kunnen directieleden, intern begeleiders, kwaliteitsmedewerkers, orthopedagogen en leerkrachten zijn.

Opzet van het leernetwerk

We organiseren 5 bijeenkomsten. Deze hebben de volgende onderwerpen:

 • September 2024, bijeenkomst 1, live bijeenkomst van twee uur: Oriëntatie en inventarisatie
  We inventariseren hoe de deelnemende scholen op dit moment het burgerschapsonderwijs zichtbaar maken op leerling-, groeps- en schoolniveau. Er wordt uitgelegd wat wettelijk vereist is en wat de criteria zijn waar een meetinstrument aan moet voldoen (vaardigheden en kennis).
  Huiswerkopdracht: scholen nemen voor een volgende bijeenkomst het portfolio mee. Maak een opzet hoe je burgerschap wilt vormgeven in je portfolio aan de hand van je visie.
  Maken van procesafspraken over dit leernetwerk: locatie, live of online bijeenkomsten, wie doet wat.
 • November 2024, bijeenkomst 2, live bijeenkomst van twee uur: competenties
  We bespreken de competenties die we meetbaar willen maken en scholen laten zien hoe we dat doen in het portfolio.
 • Januari 2025, bijeenkomst 3, via Teams of live van twee uur, kennis
  We bespreken welke kennis we inzichtelijk maken en op welke manier we dat doen. Te denken valt aan scoren op de leerlijnen, ontwikkelen van eigen kennistoetsen, quiz? Etc.
 • Maart 2025: bijeenkomst 4, live bijeenkomst van twee uur: leerroute 1 en 2
  Deze bijeenkomst staat de doelgroep met leerroute 1 en 2 centraal. Wat houdt het burgerschapsonderwijs voor deze doelgroep in? Hoe doen scholen dat nu? Wat is onze visie hierop en hoe maken we dat meetbaar?
 • Mei 2025: bijeenkomst 5: afronding en stappenplan
  De laatste bijeenkomst staat in het teken van het maken van een stappenplan van wat we in dit leernetwerk hebben geleerd en wat we willen meegeven aan andere scholen. We nemen best practices van onze scholen op.

Praktische zaken

Data

Datum eerste bijeenkomst: woensdag 18 september bij Beekdal VSO.

Locatie

We spreken steeds af bij een van de deelnemende scholen. Deze afspraken maken we tijdens de eerste bijeenkomst.

Tijdsinvestering

Het gaat per persoon om een inzet van 6 uur per bijeenkomst (twee uur bijeenkomst, inclusief voorbereiding, uitwerking en reistijd).

Sluiting aanmelding

Aanmelden is niet meer mogelijk; het netwerk is inmiddels vol (met tien deelnemers).

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap aangeboden door Beekdal VSO, VSO Heuvelrug, Aventurijn, Zevenster en VSO Mozarthof.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*