Leergang Burgerschap

De leergang burgerschap is ontworpen om mbo-docenten te versterken in het geven van kwalitatief burgerschapsonderwijs. Deze leergang richt zich op zowel pedagogische als vakdidactische vaardigheden, met speciale aandacht voor visievorming en de beroepscontext van studenten. Docenten krijgen de kans om hun expertise te verdiepen, hun onderwijsmethoden te verfijnen en een solide professionele identiteit rondom burgerschapsvorming te vormen.

De mbo docent kan zich aanmelden voor de leergang bij een deelnemende hogeschool. De leergang kan onder voorwaarden kosteloos worden gevolgd.

Grijp deze kans om bij te dragen aan het burgerschapsonderwijs van morgen. Meld je aan voor de leergang bij de hogeschool die bij jou past en til het burgerschapsonderwijs binnen jouw mbo-school naar een hoger niveau!

Afbeelding over

Leergang Burgerschap

Waarom de leergang burgerschap?

Burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) speelt een cruciale rol in de voorbereiding van studenten op hun volwaardige deelname aan en functioneren binnen de maatschappij. Het gaat om het bevorderen van kennis en begrip van onze democratische rechtsstaat, het versterken van maatschappelijke en sociale vaardigheden, kritisch denken en het actief participeren in het maatschappelijk verkeer (Versterking burgerschapsonderwijs mbo, juni 2022, OCW).

De mbo-sector erkent en voelt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid diep. Dit wordt onderstreept door de vijf verenigingsafspraken die zijn geformuleerd om de ontwikkeling van studenten tot kritisch denkende burgers te bevorderen (Vijf verenigingsafspraken, mei 2022, MBO Raad). Deze afspraken benadrukken onder andere het belang van een expliciete visie op burgerschap, het aanstellen van bekwame docenten, het integreren van burgerschap in de PDCA-cyclus, het prioriteren van burgerschap in tijd en budget, en het versterken van de inspanningsverplichting in het Examen- en kwalificatiebesluit.

De leergang is ontwikkeld om docenten en scholen te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitieuze doelen.

 

Wat is de leergang burgerschap?

De leergang is een unieke kans voor docenten om hun vaardigheden en kennis op het gebied van burgerschap te vergroten.

In deze leergang:

 • Ontwerp en voer je uit: Je leert een actieve en verantwoorde bijdrage te leveren aan het ontwerpen, uitvoeren en continu ontwikkelen van burgerschapsonderwijs.
 • Verbind je visie: Je leert je te verhouden tot de visie op burgerschap van je school en de landelijke kaders.
 • Bereik je studenten: Je zorgt ervoor dat jouw studenten:
  • Zich verhouden tot burgerschapsvraagstukken.
  • De diversiteit aan burgerschapsopvattingen begrijpen.
  • Zelfstandig handelen ten opzichte van deze vraagstukken.

Waarom deelnemen?

 • Pedagogisch handelen: Verfijn je pedagogische vaardigheden specifiek gericht op burgerschapsvorming, zodat je effectief kunt inspelen op de behoeften van studenten en hen kunt voorbereiden op actief burgerschap.
 • (Vak)Didactisch handelen: Verkrijg geavanceerde (vak)didactische strategieën en technieken om burgerschapsonderwijs boeiend, relevant en impactvol te maken voor studenten van alle niveaus.
 • (Vak)Inhoudelijke expertise: Duik dieper in de materie van burgerschap, waardoor je de complexe thema’s als de democratische rechtsstaat kunt behandelen en burgerschapsdilemma’s effectief kunt overbrengen.
 • Onderzoekend handelen: Ontwikkel vaardigheden om kritisch en onderzoekend te handelen op het gebied van burgerschapsvorming, waardoor je continu kunt blijven verbeteren en innoveren in je onderwijsaanpak.
 • Professionele identiteit: Versterk je professionele identiteit met betrekking tot burgerschapsvorming, waardoor je een duidelijke visie ontwikkelt die je in je onderwijspraktijk kunt integreren.

Waar werk je naar toe?

De succesvolle deelnemer aan de leergang zal:

 • Pedagogische en didactische keuzes maken die rekening houden met de diversiteit in burgerschapsopvattingen.
 • Kennis over burgerschap betekenisvol vertalen naar het beroep waarvoor studenten worden opgeleid.
 • De nodige inhoudelijke expertise voor burgerschap en burgerschapsonderwijs tonen.
 • Keuzes in ontwerp en uitvoering van burgerschapsonderwijs baseren op actuele theorie, praktijk en didactische inzichten.
 • Een duidelijke persoonlijke en professionele visie op burgerschapsonderwijs articuleren en blijven ontwikkelen.

Wat kan je verwachten?

De leergang omvat een beperkt maar impactvol traject. Thema’s passen in de leeruitkomst en kunnen gekoppeld worden aan eigen behoefte of aan school- of omgevingsspecifieke onderdelen.
De leergang krijgt een studiebelasting van ongeveer 280 uur. Raadpleeg de hogeschool van je keuze voor de exacte invulling van de leergang.

Waarderingskader leergang burgerschap mbo

Hoe neem je deel?

Docenten in het mbo (met een lesbevoegdheid) kunnen de leergang burgerschap volgen bij een van de aanbiedende hogescholen. De hogescholen hebben onderling de leeruitkomst en beoordelingscriteria bepaald en evalueren en verbeteren de leergang voortdurend.
Op basis daarvan bieden deelnemende hogescholen elk een eigen versie van de leergang aan, of vormen deze in samenwerking met een of meer mbo-scholen. Je kunt bij de deelnemende hogescholen nagaan welke accenten zij leggen in de leergang. De leergang wordt zowel in-company als via open inschrijving aangeboden.

Vanuit het ministerie van OCW is een subsidie van 3000 euro beschikbaar per docent.

Deelnemende hogescholen:

Hogeschool Contactpersoon (klik op de naam voor het mailadres) Website Leergang
Hogeschool Windesheim Jannie Lensen-Botter Opleiding burgerschapseducatie coördinator

Opleiding burgerschapseducatie-docent
NHL Stenden Hogeschool Margreet Veerman Opleiding Burgerschap in het mbo
Fontys Hogeschool Farouk el Mouhajir Aanmeldformulier leergang Fontys
HAN University of Applied Sciences Jantien de Jong

Ellen Leenaarts-Gunnewijk

HAN Educatie Pro
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie
Hogeschool van Amsterdam Renate Buls

Vivianne Goedhart

Leergang Burgerschapsonderwijs vo/mbo
Hogeschool Rotterdam Suzanna van der Zeeuw

Proces:

 1. Docenten/teams melden zich aan bij de hogeschool.
 2. Budgetcheck door hogeschool bij Expertisepunt Burgerschap.
 3. Intakeprocedure bij de hogeschool.
 4. Mbo school stuurt scholingscontract en krijgt offerte van hogeschool.
 5. Mbo school maakt ook een eigen offerte voor de MBO Raad. Mbo school stuurt offertes en contract naar MBO Raad.
 6. De mbo school ontvangt een verplichtingennummer van de MBO Raad waarmee budget voor de aangevraagde leergang gereserveerd wordt.
 7. Docent volgt leergang.
 8. Hogeschool stuurt factuur en bewijs van deelname (b.v. behaald certificaat) naar mbo school.
 9. Mbo school betaalt de factuur aan de hogeschool.
 10. Mbo school stuurt eigen factuur naar de MBO Raad samen met de factuur van de hogeschool, bewijs van deelname en betalingsbewijs aan de hogeschool.
 11. MBO Raad controleert factuur en betaalt deze indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Proces en te nemen stappen m.b.t. financiering:

Klik hier voor de Handreiking voor mbo scholen

Klik hier voor de Handreiking voor hbo scholen

Vragen?

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*