Lees nu de handreiking: Beter Burgerschap in het Beroepsonderwijs

03 juli 2024

De handreiking is ontwikkeld door de adviseurs burgerschap op het mbo van het Expertisepunt Burgerschap. Na ruim een jaar advieswerk op scholen maken zij tussentijds de balans op. De adviseurs tonen in deze handreiking welke factoren belemmerend kunnen werken bij het vormgeven van beter burgerschapsonderwijs en geven tegelijk advies om deze factoren aan te pakken.

De inhoud van de gesprekken die de adviseurs afgelopen jaar gevoerd hebben, met als doel scholen verder te helpen bij het vormgeven van hun burgerschapsonderwijs, was divers. Van vragen over visievorming, implementatie van landelijke ontwikkelingen in het kader van de herijking van de kwalificatie-eisen, tot vragen over curriculumvorming, toetsing en vrijstellingsbeleid. Hoewel iedere adviesvraag en mbo-school uniek is, zagen onze adviseurs wel een aantal overkoepelende thema’s terugkomen in de gesprekken met verschillende scholen.

Deze handreiking biedt scholen inzicht in belemmerende factoren en ondersteuning bij de aanpak ervan. Nadat eerst in het kort wordt geschetst wat de recente veranderingen rondom burgerschapsonderwijs in het mbo zijn, beschrijven onze adviseurs een zevental factoren die belemmerend kunnen werken op de doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs én geven zij inzicht en advies om deze factoren aan te pakken.

Afbeelding slide

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*