De Week van Burgerschap

05 april 2023

De Week van Burgerschap is dit jaar in de week van 22 t/m 26 mei. Een goede gelegenheid om als school extra aandacht besteden aan burgerschap. Het Expertisepunt Burgerschap kan je hierbij helpen met informatie en inspiratie. Elk jaar staat er een ander thema centraal, dit jaar is het thema: Veilig (kinderrechten).

De Week van Burgerschap is een initiatief van Sam Sam. Zij stellen jaarlijks het thema vast en stellen een lespakket voor scholen samen. Ga naar de website.

Thema: Veilig (kinderrechten)

Het thema ‘Veilig’ sluit mooi aan bij de bouwsteen ‘Vrijheid en gelijkheid’ van curriculum.nu. Deze bouwsteen gaat over de fundamentele rechten en vrijheden van de mens zoals ze zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten en verdragen. Denk aan mensenrechten, vrijheidsrechten maar dus ook kinderrechten. Zo hebben kinderen onder andere recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst, en het recht om met anderen vreedzaam bijeen te komen, lid te zijn of te worden van een vereniging en een vereniging oprichten. Zolang ze daarbij de vrijheid en gelijkheid van anderen respecteren.

Scholen brengen hun leerlingen kennis en respect bij over deze basiswaarden, en dagen ze uit om hier dagelijks mee te oefenen. De school dient hierbij als ontmoetingsplaats waarbij leerlingen leren omgaan met hun klasgenoten die misschien anders zijn of andere denkbeelden hebben. Op deze manier geef je leerlingen de mogelijkheid om een onderlinge verdraagzame houding te ontwikkelen.

Expertisepunt Burgerschap

Het Expertisepunt Burgerschap biedt onderwijzend personeel informatie en inspiratie om met burgerschap aan de slag te gaan. Zo bieden wij informatie over beleid en regelgeving, verwijzen wij naar lesmaterialen en professionaliseringsaanbod van derden en bieden wij kosteloos adviseurs aan. Onze adviseurs kunnen informatie, advies en ondersteuning op maat en op locatie leveren. Zij helpen je verder door een gesprek of korte ondersteuning in de school, met als doel zicht te krijgen op de wettelijke eisen, de eigen situatie en de volgende stap die je kunt zetten in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap.

Wanneer je nog vragen hebt over burgerschapsonderwijs kun je ons bereiken door te mailen naar info@expertisepuntburgerschap.nl of tijdens kantooruren te bellen naar 030 285 6611.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*