Unescoschool Hofstadlyceum

31 mei 2023

Hofstadlyceum doet veel op het gebied van burgerschapsonderwijs, maar er is meer samenhang nodig, vinden ze zelf. Als Unescoschool hebben de Unescothema’s in de lessen een prominente plek. Buiten de lessen om zijn er ook allerlei projecten waar leerlingen aan mee kunnen doen. Het is een school met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Zij vinden het belangrijk dat de leerlingen van elkaar weten wie zij zijn en wat hun gebruiken zijn.

Nu ligt in de uitdaging in het aanbrengen van cohesie en zichtbaar te maken wat ze allemaal doen op het gebied van burgerschap. Om dat helder te krijgen, is de school gaan inventariseren wat er allemaal aan lessen en projecten wordt gedaan. Dit hebben ze gedaan met behulp van de Quickscan. Aan de hand van de resultaten van deze Quickscan wordt er een burgerschapsvisie opgesteld en worden hier burgerschapsdoelen aan gekoppeld.

Benieuwd naar hoe het Hofstadlyceum dit verder aan het vormgegeven is en wat ze allemaal nog meer doen op het gebied van burgerschapsonderwijs? Lees dan het hele artikel.

Dit artikel verscheen in het magazine Burgerschap op School 2023-2024, een uitgave van het Expertisepunt Burgerschap.