Onderzoeken

Hier vind je onderzoeken op het gebied van burgerschapsonderwijs. De onderzoeken geven informatie, inspiratie en tips die je in kan zetten in jouw onderwijs.

Afbeelding over

 • Sturing op basisvaardigheden

  De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar hoe besturen, scholen en opleidingen de beheersing van de basisvaardigheden bevorderen bij hun leerlingen/studenten. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de ambities en doelen van deze partijen en of zij verantwoording afleggen over de behaalde resultaten van hun leerlingen/studenten. Daarnaast leverde het onderzoek een aantal praktische aanbevelingen op.
  Lees meer

 • Peil.Burgerschap: Einde speciaal (basis)onderwijs 2020 – 2021

  Peil.Burgerschap is een onderzoeksproject gericht op het in kaart brengen van de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs. Het onderzoekt de wijze waarop burgerschap onderwezen en geleerd wordt. Ook zoekt de peiling naar verbanden tussen de kenmerken van leerlingen, leerkrachten en scholen en de gekozen aanpak van het burgerschapsonderwijs.
  Lees meer

 • Staat van het onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is een jaarlijks rapport waarin Inspectie van het Onderwijs feiten en cijfers bijeen brengt, meerjarige ontwikkelingen en resultaten toont, en verbanden en oorzaken signaleert. In het rapport schrijft de inspectie blijvende zorgen te hebben over de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). Wat betreft burgerschap is er volgens de toezichthouder op scholen te weinig zicht op de resultaten.
  Lees meer