Burgerschapsscan VO

Datum toegevoegd: 30 november 2023
  • Sector VO
  • Categorie Instrumenten

CED-groep ontwikkelde een scan om te ontdekken hoe een school ervoor staat burgerschapsonderwijs. De scan richt zich op mogelijk aanbod burgerschapsonderwijs.

Scholen werken al (bewust en minder bewust) aan burgerschapsonderwijs. De aangescherpte wet eist dat de school voor burgerschapsonderwijs als kwaliteitskenmerken een visie, doelen en aanbod formuleert. De resultaten moeten geëvalueerd worden. De scan van de CED-Groep is gericht op het aanbod. Je krijgt inzicht in wat er al gerealiseerd is in de school en waar aanknopingspunten voor versterking liggen. Dit inzicht kan helpend zijn bij de formulering van de visie en de doelen. In deze scan onderscheiden we twee domeinen: het basisklimaat en burgerschapsvorming.

Bij het basisklimaat worden er vragen gesteld over basisklimaat/sociaal gedrag en het pedagogisch handelen van docenten. De vragen rond het mogelijk aanbod burgerschapsonderwijs zijn verdeeld in een aantal subdomeinen:

  1. School als oefenplaats voor democratie
  2.  Leerlingenparticipatie
  3. Conflictoplossing
  4. Diversiteit en persoonsvorming
  5. Sociaal gedrag en basisklimaat
  6. Pedagogisch handelen
  7. Met burgerschap te verbinden kerndoelen

Hoe werkt deze burgerschapsscan? Na het invullen van deze vragenlijst worden uw antwoorden verwerkt tot grafieken.

Ga naar de scan

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*