De weg naar toekomstbestendig (wereld)burgerschap via de Sustainable Development Goals

Datum toegevoegd: 09 juni 2023
  • Sector VO
  • Categorie Praktijkvoorbeelden

Iedere dag zien we om ons heen hoe wereldwijd handelen ons land en leven beïnvloeden, en andersom. Denk alleen al aan al het nieuws over de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, het maatschappelijk tumult rond vluchtelingenstromen en groeiende sociale kansenongelijkheid. Om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende en naderende wereld, kiezen scholen steeds vaker voor een bredere visie op het burgerschap, een waarbij de toekomstbestendige wereldburgers worden gevormd. 

Met breder burgerschap, waarbij aandacht is voor solidariteit met volgende generaties, andere landen, sociale kringen en verschillende culturen, helpen scholen de volgende generaties voor te bereiden op een betere wereld. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een compleet stappenplan naar een duurzame wereld, waarbij we niemand achterlaten. Deze 17 doelen bieden een ideale context waarin burgerschap onderwezen en uitgeoefend kan worden. De voorbeelden en tips hieronder bieden inspiratie aan alle docenten en scholen die zelf actief met breder burgerschap aan de slag willen gaan.

Invulling geven aan burgerschap

Bij het Lyceum Schravenlant worden de SDG’s meegenomen in het burgerschapsonderwijs via actief burgerschap. De Schiedamse school wil hiermee hun leerlingen steunen om betrokken burgers te worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld. De school stimuleert actief burgerschap met verschillende activiteiten, zoals zwerfafval en Fast Fashion projecten en gastlessen van Amnesty.

In de lessen

OBS de Belhamel en Het Facet uit Dommelen geven deels invulling aan burgerschap door aandacht te besteden aan de SDG’s. Dit doen ze aan de hand van het lesmateriaal Goals2030 waarbij de leerlingen projectmatig en ontdekkend leren. De leerlingen zijn enthousiast en komen met innovatieve en creatieve oplossingen om de wereld een beetje mooier te maken. Deze link tussen de SDG’s en burgerschap wordt ook opgenomen in het schoolplan van de school.

Meer lessen over de SDG’s staan op Wikiwijs.

In de koers en schoolplannen

De Stichting Innerwaard heeft duurzaamheid in het koersplan centraal gezet, na sessies met de verschillende betrokken partijen (tijdens de stichtingsbrede studiedag voor alle medewerkers, met de GMR, RvT, leerlingen-arena’s en stakeholders). Vanuit het directieteam zijn aan ieder thema uit het koersplan twee regisseurs gekoppeld en elke directievergadering wordt gestart met een werksessie in het teken van een thema uit het koersplan.

IKC De Hoge Hoeve heeft vervolgens via een diamond ranking met de medewerkers drie SDG’s uitgekozen om op te nemen in het nieuwe schoolplan. Verder is er een werkgroep duurzaamheid opgezet, die verschillende acties uitzet met de groepen, kinderen, ouderraad en de wijkraad, waarbij aangehaakt wordt bij het thema op het IKC.

Voor vragen kun je contact opnemen met Leren voor morgen.

Andere voorbeelden

Interessante links

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*