Handreiking Burgerschap op het ISK

Datum toegevoegd: 11 maart 2024
  • Sector VO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder LOWAN

LOWAN schetst in deze handreiking een algemene visie op burgerschap die ISK-scholen vervolgens kunnen vertalen naar de visie van de eigen school en bijbehorend onderwijsaanbod. Voor internationale schakelklassen (ISK), of Eerste Opvang Anderstaligen, heeft SLO geen aparte kerndoelen geformuleerd.  Om deze scholen toch te voorzien van een gemeenschappelijk kader dat als uitgangspunt gehanteerd kan worden, is deze handreiking opgesteld. Ook zijn er enkele lessen/activiteiten opgenomen ter inspiratie.

De algemene visie op burgerschap is uitgewerkt in zes dimensies: 1) democratische oefenplaats, 2) diversiteit van de samenleving, 3) democratische waarden & betrokkenheid, 4) maatschappelijke betrokkenheid, 5) maatschappelijke vraagstukken en 6) de specifieke ISK-dimensie. Binnen deze dimensies wordt er gedifferentieerd naar niveaus van beginner, gevorderd en expert. De niveaus hangen volgens de auteurs mede samen met het taalniveau van de leerling en de mate van abstractie waarmee je de leerling iets aan kunt bieden. Tegelijkertijd houden deze niveaus ook rekening met de kenmerken van de leerling (belevingswereld en de kennis en vaardigheden die de leerling reeds in het land van herkomst heeft opgedaan).

Handreiking

Meer informatie over de handreiking

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*