IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

Datum toegevoegd: 30 november 2023
  • Sector VO
  • Categorie Instrumenten

Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit, de PO-raad, de VO-raad en Stichting School & Veiligheid ontwikkelden de negen IJkpunten om scholen te helpen bij hun burgerschapsopdracht. Ze zijn een samenvatting van de kenmerken van goed burgerschapsonderwijs en wat is er nodig is om dit te realiseren. Het is belangrijk om te weten dat de IJkpunten niet beschrijven hoe je precies burgerschapsonderwijs in moet vullen. Scholen mogen namelijk zelf een bepaalde visie hebben op bepaalde competenties die leerlingen moeten hebben.

Om goed burgerschapsonderwijs te realiseren, vragen verschillende zaken aandacht, zo is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Denk bijvoorbeeld aan de deskundigheid van docenten, passend lesmateriaal, voldoende tijd en ondersteuning, en een gezamenlijk gevoel van eigenaarschap van leraren en schoolleiding.

In de kern gaat het om twee belangrijke onderliggende vragen:

  1. Wat is goed burgerschapsonderwijs?
  2. En wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken?

Deze publicatie geeft op een praktijkgerichte manier antwoord op deze vragen. In negen punten – de zogenoemde IJkpunten – is samengevat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren.

Wat zijn IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs?

De in deze publicatie beschreven IJkpunten kunnen worden gezien als de belangrijkste kenmerken van goed burgerschapsonderwijs. Dat wil zeggen dat goed burgerschapsonderwijs aan deze kenmerken voldoet. Scholen die werken aan de ontwikkeling van goed burgerschapsonderwijs kunnen de IJkpunten gebruiken als checklist’.

Deze publicatie geeft geen antwoord op de vraag hoe scholen burgerschapsonderwijs moeten invullen. Daarvoor zijn twee redenen:

  • Burgerschapsonderwijs gaat (ook) over visies op mens en samenleving, en over waarden. Omdat we in Nederland hebben afgesproken (zie artikel 23 van de grondwet) dat scholen daar eerst en vooral zelf over gaan, past het niet om algemene uitspraken te doen over wat de school zou ‘moeten’.
  • Het is niet mogelijk om burgerschapsonderwijs in te vullen op een algemene, voor alle scholen passende manier. Burgerschap gaat over hoe mensen met elkaar samenleven, en burgerschapsonderwijs is erop gericht dat leerlingen de competenties verwerven die daarvoor nodig zijn. Welke competenties dat zijn, verschilt van school tot school. Wat de school leerlingen wil leren over het samenleven van mensen, hangt bijvoorbeeld samen met de steeds veranderende actualiteit (welke vragen doen zich voor?), met de situatie waarin leerlingen opgroeien (welke plaats heeft burgerschap in hun leven, wat willen leerlingen leren, wat hebben zij nodig en wat heeft de samenleving nodig?) en met de idealen die de school wil overbrengen (wat ziet de school als ‘goed samenleven’?).

De negen IJkpunten zijn als volgt:

Visie: Onze school heeft een duidelijke visie op burgerschapsonderwijs
Leerdoelen: Onze school heeft concrete leerdoelen vastgesteld
Onderwijsinhoud: Onze school heeft een samenhangend burgerschapscurriculum, dat we ook realiseren.
Aanpak: Onze school gebruikt aanpakken en materialen die passen bij onze visie en onze leerdoelen.
Schoolklimaat: Onze school heeft een klimaat dat past bij de leerdoelen van ons burgerschapsonderwijs
Resultaten: Onze school heeft inzicht in de resultaten van ons burgerschapsonderwijs
Professionalisering: Onze school heeft een kwaliteitscultuur die ondersteunend is aan burgerschapsonderwijs
Kwaliteitszorg: Onze school zorgt ervoor dat de randvoorwaarden voor goed burgerschapsonderwijs op orde zijn
Verbinding: Onze school heeft het burgerschapsonderwijs afgestemd op onze maatschappelijke omgeving

De volgorde van de IJkpunten staat niet vast, omdat je als school al verder kunt zijn in het proces dan een andere school. Gebruik de IJkpunten dan ook als een checklist en vul aan waar nodig. Vaak merk je dat je als school al veel doet op het gebied van burgerschapsonderwijs.

Download de IJkpunten hier

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*