‘Met de leergang hebben we een succesformule in handen’

Datum toegevoegd: 25 april 2024
  • Sector MBO
  • Type Professionalisering
  • Categorie Praktijkvoorbeelden

Bij Firda is na een geslaagde eerste editie een tweede groep docenten gestart met de leergang burgerschap. Als het aan projectleider burgerschap Mathijs de Jong ligt, volgen er nog véél meer, mede dankzij de onvoorwaardelijke steun vanuit de directie.

“Vakmanschap en burgerschap zijn bij Firda onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen onze studenten leren wat, maar ook wie ze zijn, ze voorbereiden op een betekenisvolle rol als professional én als mens in de regio waarmee ze zich vaak enorm verbonden voelen. Voor docenten betekent dit dat ze hun rugzak moeten vullen met, soms nieuwe, vaardigheden en instrumenten om hun onderwijs daarop in te richten. In dit geval via de leergang burgerschap, die we samen met Margreet Veerman van hogeschool NHL Stenden hebben opgezet.”

Democratische fitness

“Tijdens de leergang krijgen docenten verschillende pedagogisch-didactische tools aangereikt door aan de slag te gaan met concrete praktijkopdrachten om zo meer ervaringsgericht onderwijs te kunnen geven. Daarin werken we nauw samen met lokale partners, zoals musea, culturele instellingen en educatiecentra. Dit leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld waar het gaat om kritisch denken of visual thinking strategies, en het werkt bovendien letterlijk drempelverlagend. Verder hebben we gastsprekers uitgenodigd, onder wie Eva Rovers van Bureau Burgerberaad die vertelde hoe je via democratische fitness studenten enthousiast maakt om te participeren in wat er op school gebeurt.”

Uit de bocht

“De leergang is méér dan alleen nieuwe kennis opdoen. Docenten leren elkaar beter te vinden op burgerschapsthema’s, waarmee we de basis leggen voor een Firda-breed netwerk en bouwen aan een visie van hoe je met elkaar, samen mét de studenten, burgerschapsonderwijs steviger neerzet.
Voor mijn gevoel hebben we met de leergang een succesformule in handen. Docenten hebben concrete tools om zelfsturend in de klas aan de slag te gaan, terwijl ze tegelijkertijd de technieken beheersen om studenten hún kant van het verhaal te laten vertellen, zonder dat gesprekken uit de bocht vliegen. Ook in het ontwerp en de vormgeving van burgerschapslessen zijn stappen gezet om thema’s meer gedifferentieerd, dus betekenisvoller voor specifieke doelgroepen, aan te bieden.”

Steun van de directie

“De reacties van de deelnemers aan de eerste leergang waren ongekend positief en enthousiast. Ze lieten weten dat het volgen van de leergang voor hun gevoel echt heeft bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling, een hoger onderwijsniveau en de professionalisering van de organisatie in het algemeen. Met deze eerste groep hebben we meteen een enthousiaste club ambassadeurs in huis die zich in kerngroepen, vakgroepen en werkgroepen sterk maken voor het burgerschapsthema en meedenken over hoe we het burgerschapsonderwijs optimaal kunnen laden. Hier gaat echt een enorme kracht vanuit, met dank aan de onvoorwaardelijke steun van de Firda-directie. Ook zij zien het nut in van de leergang, waarin docenten burgerschap de kans krijgen om hun lessen te verrijken en hun studenten nog mooier onderwijs te bieden. Dat we voortkomen uit de fusie van twee scholen met hun eigen, maar toch vergelijkbare kijk op burgerschapsonderwijs, helpt natuurlijk bij die urgentiegedachte vanuit het hogere management.”

Zeker niet de laatste

“Na het succes met de eerste groep zijn we intussen met een tweede groep gestart en dat is wat ons betreft zeker niet de laatste. Het is ontzettend belangrijk dat we onszelf op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, samen met collega’s nadenken over of we eigenlijk nog wel het goede doen. Docenten burgerschap, weet ik uit eigen ervaring, zijn vaak heel gedreven en gepassioneerd, maar soms is het goed om kritisch te kijken naar waar je mee bezig bent en of het misschien anders kan. De leergang heeft ook mijn idee over wat burgerschap betekent voor studenten en docenten veranderd. Of beter nog: verrijkt. De diversiteit aan manieren om onderwijs te geven over al die mooie thema’s, is ongekend. Die moet je als docenten leren kennen en vervolgens met elkaar delen. Het is simpelweg een kans die je niet kan laten liggen.”

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*