Narthex (vakblad levensbeschouwing) over Burgerschap

Datum toegevoegd: 15 mei 2024
  • Sector VO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder VDLG (Vereniging voor Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst)/Verus

Narthex is een vakblad voor levensbeschouwing en educatie en is een uitgave van de VDLG (Vereniging voor Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst) en Verus. Ze omschrijft zichzelf als een godsdienstpedagogisch tijdschrift “waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing.” (VDLGinfo.nl, over Narthex)

Deze editie van Narthex is grotendeels gewijd aan het thema burgerschap. Gast-hoofdredacteur Marcel Elsenaar trapt af met een artikel over de waarde van levensbeschouwing van een democratische samenleving. In zijn artikel verkent hij wat levensbeschouwelijk onderwijs bijdraagt aan burgerschapsvorming. Vakdidacticus Gijs Mushin van Gaans pleit in het tweede artikel voor religieuze geletterdheid als basis voor burgerschap: hij benadrukt het belang van krachtige kennis over religie zodat leerlingen voldoende geëquipeerd zijn om actuele vraagstukken waarin religie een rol speelt beter te begrijpen. Boraya van der Burgt, docent maatschappelijleer en LEF op Stad College te Almere, licht op haar beurt het burgerschapsprogramma ‘Voice of Tolerance’ toe.

Bestellen

Wil je deze editie van Narthex bestellen, dan kan dat via deze pagina. Vermeld in het contactverzoek dat het om jaargang 24, nummer 1 gaat, editie ‘Burgerschap’.

Extra informatie

Gerdien Bertram-Troost, hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam en één van de bijdragers aan deze editie van Narthex, was ook te gast bij de Tjipcast (een wekelijkse podcast over onderwijs). Ze gaat in deze podcast in gesprek met Tjip de Jong over hoe het onderwijs samenvalt met fundamentele levensvragen die op jongeren afkomen. Hoe ga je als school goed om met de onderlinge verschillen tussen leerlingen, met name wanneer het gaat over hun opvattingen en geloofsovertuigingen? Beluister het gesprek via de onderstaande YouTube-video.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*