Staat van het Onderwijs 2023: blijvende zorgen over basisvaardigheden

Datum toegevoegd: 10 mei 2023
  • Sector VO
  • Categorie Onderzoek en publicaties

Vandaag verschijnt De Staat van het Onderwijs – een jaarlijks rapport waarin Inspectie van het Onderwijs feiten en cijfers bijeen brengt, meerjarige ontwikkelingen en resultaten toont,  en verbanden en oorzaken signaleert. In het rapport schrijft de inspectie blijvende zorgen te hebben over de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). Wat betreft burgerschap is volgens de toezichthouder er op scholen te weinig zicht op de resultaten. Schoolbesturen geven op hun beurt aan het lastig te vinden om te ontwikkeling te volgen vanwege het gebrek van geschikte instrumenten hiervoor. Het rapport werd tijdens het gelijknamige congres in DeFabrique te Utrecht aangeboden aan de verantwoordelijke ministers Dijkgraaf en Wiersma.

Inspirerende voorbeelden

De overhandiging werd voorafgegaan door een speech van inspecteur-generaal Alida Oppers. Tijdens deze speech werd KC De Driesprong uit Vriescheloo als voorbeeld uitgelicht. Bij dit kindcentrum worden de basisvaardigheden integraal aangeboden; taal, rekenen en burgerschap worden met elkaar in samenhang gebracht (start vanaf 10m22s).

De Onderwijsinspectie ontwikkelde daarnaast een digitaal magazine waarin zij de feiten en cijfers uit De Staat van het Onderwijs koppelt aan verhalen uit de onderwijspraktijk. Zo is in het magazine bijvoorbeeld te lezen hoe het Bernardinuscollege te Heerlen burgerschapsvorming verwerkt in haar taalonderwijs. Lees hier hoe de school dit doet in de door haar schoolbreed gehanteerde aanpak ‘de Schrijflijn’.

Beleidsreactie regering

Ministers Dijkgraaf en Wiersma hebben vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een beleidsreactie van de regering op de Staat van het Onderwijs. Volgens hen is er een lange adem nodig om de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap) in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Ze erkennen dat er meer nodig is om het beeld dat is geconstateerd door de inspectie te keren. Voor het mbo melden ze dat het coalitieakkoord uitgaat van bevoegde docenten burgerschap. Hoe die bevoegdheid precies eruit moet zien, wordt komen maanden door het veld onderzocht. De brief is hier te lezen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*