Burgerschap in een digitaliserende samenleving

Op deze pagina vind je een overzicht van lesmateriaal en achtergrondinformatie over alles wat te maken heeft met burgerschap in een digitaliserende samenleving. Doe er je voordeel mee in de burgerschapslessen!

Waarom is digitaal burgerschap belangrijk? Waarom is het een urgent onderwerp? Wat is digitaal burgerschap? Hoe kan je ermee aan de slag op school en met studenten in het mbo? Onderstaande video geeft antwoord op deze vragen.

Praktijkvoorbeelden en lesmateriaal over digitaal burgerschap

MBO Digitaal besteed in het programma Doorpakken op digitalisering aandacht aan het thema digitaal burgerschap. Hier vind je heel veel informatie over het integreren van digitaal burgerschap in je onderwijs, het belang van dit thema en vind je tips en hulpmiddelen om aan de slag te gaan met burgerschap in een digitaliserende samenleving. Denk hierbij aan praktijkvoorbeelden en lesmateriaal. Ga direct naar de pagina digitaal burgerschap.

Tip! Maak ook eens gebruik van de Padlet Digitale geletterdheid in de klas. Hier staan heel veel praktijkvoorbeelden die je in je burgerschapsonderwijs kan gebruiken.

 

 

Begeleidingsethiek: Een methode om op een ethisch verantwoorde manier om te gaan met technologie

Digitalisering zorgt voor grote veranderingen. De smartphone in ieders hand, algoritmes die slimmere beslissingen suggereren of je smaak  sturen, robots die (een deel van) het werk van mbo-ers vervangen. Veel van deze technologische ontwikkelingen roepen ethische vragen op. Vragen die om ethische verantwoordelijkheid vragen. Je kan hierover in gesprek met de aanpak begeleidingstechniek, ontwikkeld door het ECP in samenwerking met prof. dr. ir Peter-Paul Verbeek. Hij geeft hieronder een introductie van deze aanpak. Meer informatie staat in deze flyer. Een uitgebreide beschrijving van de aanpak vind je hier.

 

Lezing over digitaal burgerschap: Mens en technologie

Jongeren maken geen onderscheid tussen de offline en de online maatschappij. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vorming van hun identiteit, maar ook voor de vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te houden in die online maatschappij. Onderstaande lezing is gehouden op de door ons georganiseerde studiedag voor burgerschapsdocenten (15 oktober 2021).

 

Driedelige podcast-serie over digitaal burgerschap in het beroepsonderwijs

Dr. Tjip de Jong onderzoekt in een drieluik digitaal burgerschap in het Nederlandse beroepsonderwijs.

In de eerste aflevering worden denkrichtingen geformuleerd vanuit de praktijk. Welke verbindingen zijn er te leggen tussen burgerschap en digitalisering? Denk aan thema’s zoals participatie, kennis over democratie en duurzaam ondernemerschap. Welke positie pak je als beroepsopleiding hierin en hoe leg je hier de relatie met de ontwikkeling van docenten?

In de tweede aflevering  wordt de invloed van digitalisering op het beroepsonderwijs verkend. Een proces dat al langer gaande is. Want curricula veranderen, docenten professionaliseren en de invloed van ICT is in het mbo heel duidelijk merkbaar. Dat is ook niet zo gek, want het beroepsonderwijs leidt op voor het werkveld. En voor een verpleegkundige, bouwopzichter of technicus is het karakter van het werk de afgelopen jaren flink anders geworden. Wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? Hoe hangt dit samen met burgerschap en participatie in de maatschappij?

De derde aflevering wordt onderzocht hoe digitalisering en burgerschap elkaar tegenkomen in het mbo. De formele plek die burgerschap heeft in het curriculum wordt besproken en ook welke onderliggende visie hieraan ten grondslag ligt en waar de belangrijke uitdagingen liggen voor docenten en werkveld.