Toolbox Burgerschap vo

In deze toolbox vind je tips, links en informatie om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs. De toolbox, die regelmatig aangevuld wordt, is bedoeld ter inspiratie! Er zijn uiteraard nog veel meer voorbeelden denkbaar binnen de categorieën die beschreven zijn. Ken je goede voorbeelden of heb je suggesties? Dan nodigen wij jou uit om contact op te nemen via burgerschap@vo-raad.nl.

Afbeelding

Visie en missie

Visie en missie
Afbeelding

Beleid en doelen

Beleid en doelen
Afbeelding

Programma

Programma
Afbeelding

Activiteiten

Activiteiten
Afbeelding

School: oefenplaats

Afbeelding

Evaluatie

Evaluatie
Afbeelding

Draagvlak leiderschap

Afbeelding

Rollen en taken

Rollen en taken
Afbeelding

Professionalisering

Professionalisering
Afbeelding

Omgeving en ouders

Omgeving en ouders

Verschillende linkjes onder de diverse categorieen verwijzen naar het Handboek Burgerschapsonderwijs (editie 2). In het Handboek is voor alle onderdelen nuttige informatie te vinden.