Advies op maat

Goed burgerschapsonderwijs vraagt het bouwen van een eigen verhaal. Vanuit de visie en context van de school vormt zich de invulling van de burgerschapsopdracht. Expertisepunt Burgerschap biedt naast informatie en praktische hulpmiddelen ook advies.

Afbeelding over

Vraagbaak

Bij Expertisepunt Burgerschap kun je terecht voor actuele informatie, tips, inspiratie en advies over het vormgeven van burgerschapsonderwijs bij jou op school. Voor vragen rondom de burgerschapsopdracht kun je contact opnemen met onze Helpdesk, zowel via de mail info@expertisepuntburgerschap.nl als telefonisch 030-2856611. Dit kunnen vragen zijn als:

  • Wat is de burgerschapsopdracht en hoe kunnen wij daar als school aan voldoen?
  • Hoe kunnen wij burgerschap implementeren in ons onderwijs?
  • Hoe maken wij een goed schoolplan waar burgerschap in verwerkt is?

Gratis advies: De adviseurs

Weet je op jullie school niet goed je weg te vinden in burgerschap? Het Expertisepunt Burgerschap biedt adviseurs aan om je gratis op weg te helpen. Zij zijn deskundigen die weten wat er in de onderwijspraktijk speelt en je advies op maat bieden. Dit advies is beschikbaar voor onderwijsteams, teamleiders, onderwijs- en beleidsadviseurs op school en schooldirecteuren of -besturen in het po, vo én mbo.

De adviseurs helpen je om de volgende stap te zetten in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap op jullie school. Het advies gaat bijvoorbeeld over professionaliseringstrajecten, methodieken of andere ondersteunende instrumenten die voor jouw school relevant zijn. Ook nazorg na implementatie behoort hiertoe. De nadruk van het advies ligt op de specifieke situatie van de school en/of het onderwijsteam en de vraag van een school scherp krijgen. De adviseurs zijn ondersteunend aan de onderwijspraktijk en voor een korte periode verbonden aan een school. Behoefte aan langere begeleiding? Onze adviseurs verwijzen je graag door naar experts/partijen binnen ons netwerk.

Wil je gebruikmaken van één van onze adviseurs? Vul dan het volgende formulier in:

Aanvraagformulier

“De centrale werkgroep Burgerschap van de Hoeksche School kon, met hulp van de ambassadeur, mooie kaders voor de 21 basisscholen schetsen. Het beleidsdocument dat hieruit ontstond kon daarna eenvoudig door de scholen zelf worden aangevuld om het ‘eigen’ te maken.” – OBS De Zevensprong

“Stichting Flores Onderwijs is iedereen enthousiast over de kennis en bevlogenheid die de ambassadeurs delen over het onderwerp burgerschap. Het meenemen in wet- en regelgeving en de praktische invulling helpen ons bij de introductie en implementatie van burgerschap in onze community.” -Basisschool Dorendal

“De ambassadeur heeft er met een presentatie bij Stichting Initia voor gezorgd dat we met elkaar gaan kijken in wat er nodig is om een doorgaande lijn in burgerschap te realiseren. De koppeling met sociale veiligheid is daarbij ook te maken. Met ‘het burgerschapshuis’ is ons een goede kapstok geboden om verder op te bouwen. We hebben nog veel te doen, maar we gaan dit wel vanuit samenhang realiseren. We gaan helder formuleren wat er al is en dat aanvullen, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.” – Stichting Initia

“Burgerschap is een enorm thema. Veel rondom burgerschap gebeurde op onze school onbewust. De ambassadeur heeft ons geholpen met structureren. Nu hebben we helder wat wij graag willen met burgerschap.” – de Suringerschool en Emile Weslyschool

“Het onderwerp is goed op de kaart gezet, directeuren vonden de manier waarop prettig. Ze hebben inmiddels de ondersteunende middelen en kunnen er met hun team mee aan de slag. Dank!” – Onderwijs Triade

“Dankzij de samenwerking weten wij als school beter hoe we de nieuwe wet kunnen interpreteren. We kunnen het plaatsen in onze schoolontwikkelingen. Niet als iets extra’s, maar juist als versterker bij de andere ontwikkelingen. Dankzij de gesprekken met de ambassadeur kunnen wij onze drijfveren voor burgerschap beter verwoorden. Hierdoor kunnen we nu ook concreter onze aanpak en doelen bepalen.” – SBO Bernardus en BS de Triangel

“Ik had aanvankelijk een enorme weerstand tegen deze wet. Maar doordat de ambassadeur de burgerschapsopdracht koppelde aan vraagstukken die bij ons in Almere bijna dagelijks spelen, inspireert ze mij om toch met dit onderwerp aan de slag te gaan.” – Almeerse scholen gemeenschap

“Ik hoopte al dat we best goed bezig waren, en door de inspirerende voorbeelden durf ik te zeggen dat we inderdaad goed op weg zijn.” – Gearhing

“Ik wilde weten of wij als school op de goede weg waren. Ik heb onze plannen gestuurd en kreeg daarop snel en goede feedback. Heel fijn, want daardoor kan ik nu verder.” – Constantijnschool

“Onder begeleiding van een ambassadeur hebben we de noodzaak van burgerschapsonderwijs bij de leraren onder de aandacht gebracht. Aan de hand van prachtige voorbeelden uit onze omgeving hebben we de noodzaak gevoeld om aan burgerschapsonderwijs meer aandacht te geven.” – Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Wil je gebruikmaken van een van onze adviseurs? Neem dan contact op met onze helpdesk via info@expertisepuntburgerschap.nl.

Omschrijvende afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*