Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid PO en VO

14 maart 2024

SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, heeft de uitgewerkte conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid voor het funderend onderwijs aan de minister voor PO en VO overhandigd. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs weten zo precies wat hun leerlingen moeten kennen en kunnen op het terrein van digitale geletterdheid en burgerschap. En minstens zo belangrijk: samen met de al bestaande conceptkerndoelen voor Nederlands en rekenen-wiskunde zorgen de nieuwe kerndoelen voor versterking van de algemene basisvaardigheden.

Twee keer drie domeinen

De kerndoelen voor burgerschap zijn opgedeeld in de drie domeinen: schoolcultuur, samenleving & democratie en maatschappelijke vraagstukken. Ook de kerndoelen voor digitale geletterdheid zijn onder te verdelen in drie domeinen, te weten: kennis & vaardigheden, ontwerpen & maken en wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media en mens en de samenleving.

Raakvlakken (digitaal) burgerschap mbo

Hoewel bedoeld voor het PO en VO, relateren de twee nieuwe kerndoelen aan hoe mbo-scholen vorm en inhoud geven aan het burgerschapsthema. Zo hebben de domeinen van de kerndoelen voor burgerschap raakvlakken met de nieuwe kwalificatie-eisen burgerschap voor het mbo, zoals voorgesteld door de Expertgroep Burgerschap. En linken het eerste en derde domein van het kerndoel digitale geletterdheid met digitaal burgerschap, zoals verschillende mbo-scholen dat in hun visie hebben opgenomen.

Wetswijziging nodig

Om de nieuwe kerndoelen te verplichten voor alle scholen is een wetswijziging nodig. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2025 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*