Conferentie Met Alle Respect!

05 april 2023
  • Duur 10:00 - 16:15
  • Locatie Gooiland
  • Organisator Stichting School & Veiligheid

Op woensdag 5 april vindt de jaarlijkse onderwijsconferentie Met Alle Respect! plaats. Het thema van dit jaar is: Verbinding.

Tijdens de conferentie wordt zichtbaar gemaakt hoe de kracht van verbinding een positieve invloed heeft op de groepsdynamiek in zowel het schoolteam (leraren) als in de groepen (leerlingen). Maar ook hoe verbinding een direct gevolg heeft voor een veilige sfeer in de school. Want een prettig groepsklimaat draagt bij aan het vrij en veilig voelen in de schoolomgeving. Burgerschap en veiligheid zijn nauw met elkaar verbonden. Werken aan een sociaal veilig klimaat betekent werken als school aan een duidelijk moreel kompas en leerlingen leren met elkaar samen te leven op een respectvolle wijze. Hierbij gaat het erom dat kinderen onder andere leren dat iedereen gelijkwaardig is, dat ze begrip hebben voor mensen die andere opvattingen hebben en daar tolerant tegenover staan. Maar dit kan soms lastig zijn, omdat waarden en meningen kunnen botsen. Hoe ga je dan om met de verschillen in de klas?

Workshop: Omgaan met verschillen in de klas

Op deze conferentie verzorgt het Expertisepunt Burgerschap ook een workshop: Omgaan met verschillen in de klas. Een school is een samenleving in het klein. Het is dé plek waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Of je er nu bewust sturing aan geeft of niet: leerlingen leren gedrag aan. Zo oefenen zij op school, bewust en onbewust, met omgangsvormen, basiswaarden, diversiteit, identiteit en democratie. Een school is ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor een leerling. Juist de omgang met medeleerlingen die anders zijn of er andere denkbeelden op na houden, stelt leerlingen in staat een onderlinge verdraagzame houding te ontwikkelen. Voor jou, als leraar, kan dit een behoorlijke uitdaging zijn.

In deze workshop ga je actief in op de rol van de leraar en hoe je op een respectvolle manier omgaat met verschillen in jouw klas. Ook krijg je een korte toelichting op de wettelijke aanscherping voor Burgerschapsonderwijs. En we leggen uit hoe het Expertisepunt Burgerschap jouw school hierin kan ondersteunen en adviseren.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*