Leergang ‘Kwaliteitszorg Burgerschap’

08 september - 10 november 2023
  • Duur 13:00 - 17:00
  • Locatie Afhankelijk locatie deelnemers
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Doel

Kwaliteitsmedewerkers zijn sleutelfiguren in het basisonderwijs als het gaat om de scholen te ondersteunen in het doelgericht en planmatig vormgeven van onderwijs. Zij kunnen hun scholen ondersteunen bij het borgen van burgerschap in de bredere onderwijskwaliteit en het in kaart brengen van resultaten en bouwen van een aanpak.  De leergang gaat uit van drie doelen:

  1. Hoe kan de kwaliteitsmedewerker alle scholen ( in verschillende niveaus van kwaliteitsontwikkeling) begeleiden in een volgende stap in hun ontwikkeling van hun burgerschapsopdracht
  2. Hoe krijgt de kwaliteitsmedewerker zicht op het burgerschapsonderwijs van een school
  3. Welke interventies initieer de kwaliteitsmedewerker op bestuursniveau om het proces van ontwikkeling en effecten van het burgerschapsonderwijs te versterken

Doelgroep

Bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers bestuursniveau  PO.

Opzet van deze leergang

In vijf bijeenkomsten van drie uur delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Na elke bijeenkomst krijg je een opdracht mee wat ervoor zorgt dat de burgerschapsopdracht van jouw school steeds verder vorm krijgt. Dit betekent dat jij tussen de bijeenkomsten door in gesprek zal gaan met collega’s van jouw school. Op de laatste bijeenkomt zullen we de belangrijkste inzichten met elkaar delen.

Na afloop van de leergang heb je:

  • Onderbouwde kennis opgedaan over wat burgerschap is. Hoe wet- en regelgeving verandert en wat dit betekent voor jouw rol als leider;
  • Een visie ontwikkeld op burgerschapsvorming en onderzocht wat dit betekent voor jouw rol, maar ook voor je team en de school;
  • Een dialoog gevoerd met collega’s;
  • Een ‘plan’ gemaakt met duidelijke vervolgstappen.

Begeleiding

Deze leergang  wordt begeleid door een adviseur Expertisepunt Burgerschap.

Praktische zaken

Data Vrijdag 2023: 8/9, 22/09, 6/10, 27/10, 10/11
Tijd 13:00 – 17:00 uur
Plaats Afhankelijk locatie deelnemers
Deelnemers (bovenschoolse) kwaliteitsmedewerkers op bestuursniveau.
Tijdsinvestering Minimaal 15 uur naast de bijeenkomsten.
Voorwaarde Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.
Uiterlijke inschrijfdatum 1 september 2023.