Leernetwerk ‘Burgerschap & Taal’

11 september - 20 november 2023
  • Duur 13:00 - 16:00
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Burgerschap en taal gaan heel goed samen. Binnen het basisonderwijs is burgerschap een integraal onderdeel van hun aanbod in zowel het curriculum als het pedagogisch handelen. Het is dus heel logisch om taal en burgerschap aan elkaar te koppelen. Taal speelt namelijk een rol in de ontwikkeling van burgerschap. Taalvaardigheid stelt leerlingen in staat om anderen te overtuigen, te betrekken en politiek te organiseren, maar hoe doen wij dit op school? Welke jeugdliteratuur kunnen wij gebruiken voor burgerschapsvorming? Hoe zit het met de verschillende kerndoelen?

Bovenstaande vragen komen we met regelmaat tegen op scholen. Het zijn belangrijke vragen, want taal speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van burgerschap. Het blijft alleen de vraag: wat doen we dan? Wanneer? Voor wie en met wie? Op welke manier zijn we een gemeenschap waaraan iedereen op een actieve wijze deelneemt?

Leernetwerk burgerschap & taal

In dit leernetwerk gaan we met elkaar verkennen hoe taal en burgerschap elkaar versterken. Dit doen wij onder andere door jouw ideeën of vraagstuk die je hierover hebt met elkaar te bespreken. Samen met de opvattingen van de andere deelnemers in het netwerk wordt deze expliciete kennis gecombineerd tot nieuwe denkrichtingen, oplossingen of toepassingen. Nieuwe kennis ontwikkelen vraagt om ruimte, motivatie en gelegenheid tot experimenteren. Het zou fijn zijn als je dingen uitprobeert in de praktijk en dit dan weer deelt. We gaan in het netwerk samen leren en samen onderzoeken. Aan de hand van theorie en praktijk brengen we in kaart wat iedere school al doet op dat gebied.

Opzet van het leernetwerk

Het leernetwerk kent een kop en een staart. In vijf bijeenkomsten delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Tussen de bijeenkomsten door ga je op school zelf aan de slag. Op de laatste bijeenkomst delen we ‘de stand van zaken’ met elkaar en presenteert iedere school haar eigen proces. Het leernetwerk wordt gevormd door diverse professionals uit het onderwijs (PO/GO).

Per school is het aan te raden om met meerdere mensen aan te sluiten, zodat je op school een ‘maatje’ hebt om samen mee op te trekken.  Na de vijf bijeenkomsten kunnen we kijken hoe we het netwerk verder kunnen vorm geven.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Esther van den Berg, adviseur binnen het Expertisepunt Burgerschap. Zij werkt in dit leernetwerk samen met experts van hogescholen die zich ook bezighouden met dit thema.

Praktisch zaken

Data Maandagen in 2023: 11 & 25 september, 9 oktober, 6 & 20 november
Tijd 13:00 – 16:00 uur
Plaats In overleg online
Kosten Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. Het leernetwerk wordt aangeboden door het ministerie van OCW
Deelnemers Professionals uit het onderwijs (PO/GO)
Tijdsinvestering Minimaal 12 uur naast de bijeenkomsten
Voorwaarde Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.