Leernetwerken

In de leernetwerken ga je in enkele bijeenkomsten aan de slag met een specifiek vraagstuk of thematiek rondom burgerschapsonderwijs. Scholen die samen een leernetwerk vormen komen enkele keren bijeen en worden begeleid door een expert. Resultaten worden gedeeld met het Expertisepunt Burgerschap die de inzichten verspreidt naar het veld.  Momenteel zijn er de volgende leernetwerken. Heeft u zelf een wens rondom een leernetwerk? Neem dan contact met ons op.

Jongerenparticipatie (professionals po/vo/go)

In dit leernetwerk ga je met anderen verkennen wat we verstaan onder participatie binnen burgerschap. Op welke manier mogen jongeren meedenken in het onderwijs? En nemen zij dan niet de regie over? Hun participatie is wel belangrijk, want zonder hen is er geen burgerschapsonderwijs. Lees meer over dit leernetwerk in de po-agenda en de vo-agenda en meld je aan.

Burgerschap en verhalen (professionals po/go)

Burgerschap en verhalen gaan goed met elkaar samen. Verhalen van kinderen over hun kijk op de maatschappij of de wereld zijn belangrijk om een plaats te krijgen in deze maatschappij/wereld. Om samen met kinderen te onderzoeken hoe zij in deze wereld willen staan, is het van belang om te weten wat hen bezighoudt en waarom. Lees hier meer over dit leernetwerk en meld je aan.

Meten is weten (professionals vo)

Hoe meet je het effect van burgerschapsactiviteiten op leerlingen? In dit leernetwerk ga je aan de slag met een instrument om dit effect bij een burgerschapsactiviteit op jouw school te meten. Zo verfijnen we het instrument om het in de toekomst in te zetten op scholen. Lees hier meer over dit leernetwerk en meld je aan.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*