Leernetwerken

Vanaf september 2024 starten verschillende, nieuwe leernetwerken die in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap aangeboden worden. In deze leernetwerken ga je in enkele bijeenkomsten aan de slag met een specifiek vraagstuk of thematiek rondom burgerschapsonderwijs. Scholen die samen een leernetwerk vormen komen enkele keren bijeen en worden begeleid door een expert. Resultaten worden gedeeld met het Expertisepunt Burgerschap die de inzichten verspreidt naar het veld.

Voor deze drie leernetwerken kun je je nu al aanmelden*:

Burgerschap in het scheikundeonderwijs (VO)

Startdatum: 16 september 2024

Burgerschap gaat onder andere over maatschappelijke vraagstukken. Veel van de huidige vraagstukken zoals drugs, stikstof en de plastic soep hebben een scheikundige achtergrond. De scheikundeles is daarom enorm geschikt om burgerschap aanbod te laten komen. Burgerschap integreren in je scheikundeles kan via veel invalshoeken en via diverse scheikundige concepten. Hoe je dat systematisch aanpakt gaan we bij dit leernetwerk leren.

Meer informatie en aanmelden

 

Montessori en Burgerschap (PO/VO)

Startdatum: 20 september 2024

In het leernetwerk ‘Montessori en Burgerschap’ staat het uitwisselen en zichtbaar maken van verschillende uitwerkingsvormen van burgerschapsonderwijs in montessorischolen centraal. Het streven van het leernetwerk is om scholen te voorzien van goede voorbeelden, in lijn met de wettelijke kaders en de ontwerpprincipes zoals beschreven in de publicatie ‘Montessori en burgerschapsonderwijs’.

Meer informatie en aanmelden PO Meer informatie en aanmelden VO

 

Wereldburgerschap in het DNA van basisscholen (PO)

Startdatum: 10 oktober 2024

Het leernetwerk ‘Wereldburgerschap in het DNA van basisscholen’ richt zich op het integreren van wereldburgerschap in alle facetten van het basisonderwijs. Door middel van kennisdeling, capaciteitsopbouw en innovatie gaan we samen aan de slag om een diepgaand begrip van wereldburgerschap te bevorderen. Doe mee en leer met en van elkaar hoe je gestructureerd invulling geeft aan de burgerschapsopdracht.

Meer informatie en aanmelden

 

* Het aanbod van leernetwerken wordt de komende tijd nog verder aangevuld.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*