Aan de slag met burgerschap? Wij helpen je verder!

13 juni 2023

Wil je het nieuwe schooljaar goed beginnen door met burgerschap aan de slag te gaan? Het Expertisepunt Burgerschap organiseert vanaf september verschillende activiteiten waardoor jouw school de volgende stappen zet in het vormgeven van burgerschapsonderwijs.

Regiobijeenkomsten (professionals po/vo)

Sinds 1 augustus 2021 geldt er een aangescherpte burgerschapsopdracht voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Wat vraagt deze opdracht precies van scholen? Wat zijn je eerste stappen op weg naar de doelgerichte en samenhangende aanpak die de wet vraagt?

Het Expertisepunt Burgerschap organiseert vijf regiobijeenkomsten (in Utrecht, Leeuwarden, Roermond, Goes en Hengelo) om hier een start mee te maken. Tijdens deze bijeenkomsten – gericht op alle professionals die direct werkzaam zijn in het primair en voortgezet onderwijs (van onderwijsassistenten en docenten tot aan schoolleiders en bestuurders) – wordt een introductie gegeven tot de nieuwe wet- en regelgeving en maken deelnemers een eerste vertaalslag naar de eigen schoolsituatie.

Leernetwerken

In de leernetwerken ga je in enkele bijeenkomsten aan de slag met een specifiek vraagstuk of thematiek rondom burgerschapsonderwijs. Scholen die samen een leernetwerk vormen komen enkele keren bijeen en worden begeleid door een expert. Resultaten worden gedeeld met het Expertisepunt Burgerschap die de inzichten verspreidt naar het veld.  Momenteel zijn er de volgende leernetwerken. Heeft u zelf een wens rondom een leernetwerk? Neem dan contact met ons op.

Jongerenparticipatie (professionals po/vo/go)

In dit leernetwerk ga je met anderen verkennen wat we verstaan onder participatie binnen burgerschap. Op welke manier mogen jongeren meedenken in het onderwijs? En nemen zij dan niet de regie over? Hun participatie is wel belangrijk, want zonder hen is er geen burgerschapsonderwijs. Lees hier meer over dit leernetwerk.

Burgerschap en taal (professionals po/go)

Taal speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van burgerschap. Een goede taalvaardigheid stelt een leerling in staat om anderen te overtuigen en betrekken. Anderzijds kan jeugdliteratuur hier een rol in spelen. Lees hier meer over dit leernetwerk.

Leergang

We bieden een leergang aan om de werkwijze, ervaring en tips van de adviseurs Burgerschap over te dragen aan sleutelfiguren in het onderwijs zelf op het gebied van doelgericht en planmatig vormgeven van onderwijs. Deelnemers gaan in vijf bijeenkomsten aan de slag onder begeleiding van één van onze adviseurs in samenwerking met experts uit het veld. Tussen de bijeenkomsten door ga je al op je eigen school/scholen aan de slag.

Kwaliteitszorg burgerschap (bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers bestuursniveau po)

Kwaliteitszorgmedewerkers spelen een belangrijke rol bij de vormgeving van onderwijs en dus ook bij burgerschap. Het doel van deze leergang is om duidelijk te krijgen hoe een kwaliteitszorgmedewerker:

  1. Scholen kan begeleiden in de ontwikkeling van hun burgerschapsopdracht;
  2. Zicht krijgt op het burgerschapsonderwijs van een school;
  3. Interventies initieert om het burgerschapsonderwijs te versterken.

Meer informatie vind je hier.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*