Een online proeverij van onze leernetwerken in 2024

15 november 2023
  • Duur 15:30 - 16:30
  • Locatie Online
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap

In 2024 start het Expertisepunt Burgerschap met de leernetwerken ‘Burgerschap en Verhalen ’, ‘Leerlingparticipatie’ en burgerschapservaringen ‘meten’. Op 15 november houden we van 15:30-16:30 uur alvast een online introductie (proeverij) over de leernetwerken. Wat houden ze precies in, wat levert het je op en wat is de tijdsinspanning? Zo weet je precies wat er bij je past.

Wat is een leernetwerk?

In een leernetwerk gaan scholen rond een thema binnen burgerschap van en met elkaar leren. Tijdens circa vijf bijeenkomsten ga je expertise vergroten, kennis en ervaringen delen en elkaar inspireren. Dit allemaal onder begeleiding van een expert. De insteek is praktisch: het is de bedoeling dat je na een bijeenkomst meteen op je eigen school aan de slag gaat.

De bijeenkomsten van het leernetwerk vinden in 2024 plaats. Na de bijeenkomsten kijken we in welke vorm het leernetwerk eventueel doorgezet kan worden. We raden aan om samen met een collega van je school deel te nemen, zodat het makkelijker is om de opgedane kennis op je eigen school toe te passen.

Waarom meedoen aan een leernetwerk?

  • Je ontmoet andere onderwijsprofessionals die ook met hetzelfde vraagstuk rondom burgerschapsopdracht bezig zijn.
  • Je gaat praktisch aan de slag. De burgerschapsopdracht kan behoorlijk ingewikkeld zijn, dus het is fijn om concrete ervaringen te horen en te delen.
  • Het leernetwerk wordt onder begeleiding van een expert georganiseerd die helpt bij jullie vraagstukken.
  • Deelname is kosteloos.

Welke leernetwerken zijn er?

Burgerschap en verhalen (po)

Leerlingen hebben allemaal unieke perspectieven op hun plaats in de wereld. Het klaslokaal biedt een uitstekende gelegenheid om deze perspectieven te delen en te verkennen. Binnen dit leernetwerk richten we ons op de verhalen van leerlingen over hun gevoel van thuis zijn, zowel op school, in de buurt als in de samenleving. Als leerkracht speel jij hierin een cruciale rol. We onderzoeken gezamenlijk hoe je een open en ondersteunend klasklimaat kunt creëren, waarin leerlingen zich vrij voelen om deze verhalen te delen. Hier onderzoeken we verschillende vormen: geschreven verhalen, eigen verhalen en gezamenlijke verhalen.

Leerlingparticipatie (po en vo)

Nu burgerschap steeds meer aandacht krijgt en de plannen in de steigers staan is het tijd om naar de pedagogische insteek te kijken van burgerschap: de school als oefenplaats. Maar wat verstaan we daaronder? Wat is een oefenplaats? Wat willen we kinderen en jongeren dan laten oefenen? Op welke manier mogen zij meedoen en meedenken in het onderwijs? Om je burgerschapsopdracht goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je je leerlingen betrekt. Je wilt immers niet alleen zenden naar je leerlingen, maar juist dat zijzelf aan de slag gaan met burgerschap.

Meten is Weten (vo)

Als school ontwikkel je interessante, mooie en prikkelende activiteiten voor leerlingen om bij te dragen aan hun vorming als burger in deze samenleving. Maar wat is het effect hiervan op de leerlingen? Hoe weet je wanneer je het goed doet? Dat is wat je wilt weten om het burgerschapsonderwijs op je school verder te ontwikkelen. In dit leernetwerk doen we met een aantal scholen in het voortgezet onderwijs ervaring op met een onderzoeksinstrument dat hier op een praktische manier zicht op geeft.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*