Preventie en herkenning discriminatie en polarisatie

Ook in Nederland is de oorlog tussen Israël en Hamas voelbaar. Joodse scholen sluiten tijdelijk hun deuren, moskeeën worden beplakt met haatdragende teksten en herdenkingen worden afgelast. Op social media worden toenemende anti-islam tendensen geuit en tegelijkertijd wordt Jodenhaat aangewakkerd. De situatie in Israël en Gaza zorgt voor tweedracht en speelt mensen uit elkaar.
Mbo-scholen staan midden in de samenleving en hebben te maken met verschillende uitingen tussen groepen studenten. Hoe herken en voorkom je dan antisemitisme en islamofobie? Met onderstaande verzameling aan lesmateriaal, tips en initiatieven ondersteunen we mbo-scholen daarbij. De pagina borduurt verder op de informatie die we delen op onze pagina over het Israelisch – Palestijns conflict.

 

 

Afbeelding over

De tabs hieronder verwijzen naar organisaties die initiatieven ontwikkelen om het gesprek met elkaar te voeren en zo in verbinding te blijven om polarisatie te voorkomen. We vullen komende tijd deze informatie verder aan.

Crossmediaproject: Ondergedoken als Anne Frank

Het crossmediaproject Ondergedoken als Anne Frank bestaat uit een leesboek, e-book en luisterboek, uit een film, lesmateriaal en een webapp. Het boek is bij de boekhandel te koop. Het e-book en het luisterboek zijn voor leden van de Bibliotheek beschikbaar via jeugdbibliotheek.nl. Op de webapp staan de verhalen van de veertien onderduikers als losse luisterfragmenten. De website biedt daarnaast extra informatie, zoals interviews, foto’s en animaties die een deel van het verhaal verbeelden. De filmpjes zijn te zien door met een smartphone de QR-codes te scannen die in het boek staan. Of hier via youtube.

Lesmateriaal lessen mens en maatschappij, burgerschap en Nederlands
Bij het boek is een docentenhandleiding met lessuggesties gemaakt om in de klas mee aan de slag te gaan. Het materiaal is naar keuze in te zetten voor één of meer lessen, waarbij de onderduik gezien wordt als aanjager voor discussies en werkvormen over onder meer vrijheid van meningsuiting, identiteit en de vraag wat moed is.

Webinar Lezen in het mbo werkt!
Naar aanleiding van het verschijnen van het lespakket (film en lesbrieven) bij de bundel Ondergedoken als Anne Frank en de vernieuwde publicatie Meer lezen, beter in taal – mbo en de brochure Lezen over burgerschapsthema’s heeft Stichting Lezen het webinar Lezen in het mbo werkt! georganiseerd.

Bekijk het webinar over lezen over Ondergedoken als Anne Frank hier:

 

Kennisplatform Inclusief Samenleven

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft als doel  een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.  Dit doen ze aan de hand van verschillende thema’s zoals discrimintaie, polarisatie en religie. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Ze hebben veel artikelen gepubliceerd die kunnen bijdragen aan om de discriminatie in Nederland naar aanleiding van de situatie in Gaza en Israël te verminderen.

Artikel: zet in op inleving en emphatie

Daarnaast hebben ze een artikel gepubliceerd dat dieper ingaat op het herkennen en verminderen van antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën, speciaal voor docenten. Hierbij hebben ze zich gericht op onderstaande deelvragen:

  1. Wat zijn antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën (of antisemitische en antimoslimracistische elementen in complottheorieën) en hoe herkennen we deze?
  2. Wat is bekend over wat werkt in het voorkomen en verminderen daarvan, vanuit de internationale wetenschappelijke literatuur en vanuit de visies van experts?
  3. Welke praktische handvatten en tips levert de verzamelde kennis op voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs
  4. Welke kennis ontbreekt er in onderzoek naar het herkennen en aanpakken van (antisemitische en antimoslimracistische) complottheorieën?

Download het artikel hier

KIS heeft ook een heel dossier ontwikkeld rondom het verminderen van discriminatie:

Download het dossier over vermindering van discriminatie

Of bekijk hier hun filmpje over vooroordelen en discriminatie verminderen:

 

Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen ze kennis over wat goed werkt en passen ze die kennis toe. Dat doen ze door ondersteuning, advisering en door samen te werken met maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven. Zo hebben ze ook oog voor de sociale stabiliteit van de Nederlandse samenleving naar aanleiding van de oorlog tussen Hamas en Israël. Daarover publiceerde ze onderstaande artikel en een praatplaat voor gemeenten (maar ook handig voor docenten!).

Lees het artikel hier

Naar de praatplaat

Ze hebben ook een heel dossier opgebouwd met allerlei artikelen en podcasts over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden.

Naar het dossier

Cultureel aanbod via CJP

Stichting CJP heeft een aantal culturele activiteiten op een rij gezet dat scholen kan helpen om het gesprek te openen en dit gevoelige onderwerp te bespreken in de klas. Cultuuronderwijs helpt immers om inzicht te krijgen in de eigen gevoelens en die van anderen en stimuleert het oog voor sociale normen. Vaardigheden die je, net als lezen en rekenen, moet leren. (Zie ook dit artikel van LKCA). Cultuuronderwijs kan scholen dus een goede dienst bewijzen, juist nu. Klik voor een overzicht op de button hieronder.

Naar het overzicht van CJP

Tegenpolen: Verschillend Verbonden

In een wereld vol verschillen, lijkt polarisatie onvermijdelijk. Mensen zijn het niet altijd met elkaar eens. Daar is niks mis mee. Maar als het wij-zij denken vijandig wordt, is dat niet zonder risico. Voor de nieuwe tentoonstelling “Tegenpolen” slaan Slot Loevestein en het Humanistisch Verbond de handen ineen.

De opsluiting van predikant Arnoldus Geesteranus, dit jaar precies 400 jaar geleden, vormt de inspiratie voor een verhaal over wij-zij-denken en staat symbool voor polarisatie, zowel toen als nu. Hoe ontstaat polarisatie, en wat zijn de mogelijke gevolgen ervan? Wat kunnen we leren van de geschiedenis? Hoe verschuift het hebben van verschillende meningen naar vijandig wij/zij-denken? En belangrijker nog, hoe kunnen we hier mee omgaan? Deze vragen proberen ze in Slot Loevestein te beantwoorden door het verleden en heden te verbinden.

Meer informatie

Bekijk de video en laat je inspireren om verder te kijken.

 

Omschrijvende afbeelding

De school als oefenplaats

Het Expertisepunt Burgerschap heeft voor het voortgezet onderwijs een zeer nuttige pagina ontwikkeld met informatie en tips over hoe je op school een omgeving creëert waarin leerlingen op respectvolle wijze leren hun meningsverschillen te uiten: De school als oefenplaats. De voorbeeldfunctie van de docent en het bevorderen van een verdraagzame houding staan hierbij centraal. Hoewel geschreven voor het voortgezet onderwijs, is deze pagina ook zeer bruikbaar voor het mbo.

Bekijk de pagina hier

Omschrijvende afbeelding

Het Schurende Gesprek voeren

Wil je meer ondersteuning bij het voeren van gesprekken over lastige onderwerpen? Het Expertisepunt Burgerschap voert de subsidieregeling Schurende Gesprekken uit. Onderwijsinstellingen kunnen zich inschrijven voor de gewenste scholing voor hun docenten met betrekking tot het voeren van het schurende gesprek in de klas. Naderhand kunnen ze subsidie aanvragen en de kosten voor de training terugkrijgen. Meer informatie vind je via de website.

Naar de website Schurende Gesprekken

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*